BANK-UA.com
  Курс НБУ на 24.07
$ 25.630047
28.636452
  всі валюти

Укрексiмбанк розширює напрямки благодiйної програми "Разом за життя"

21.07.2009

Укрэксимбанк Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" розширює напрямки пiдтримки медичних закладiв для дiтей у межах унiкальної благодiйної програми "Разом за життя".

Вiдтепер вкладники Банку та клiєнти-держателi платiжних карток АТ "Укрексiмбанк" отримали можливiсть здiйснювати благодiйнi перекази коштiв на користь кiлькох нацiональних та регiональних закладiв, де лiкуються маленькi пацiєнти. Серед отримувачiв допомоги:

•  Дитяче вiддiлення Нацiонального iнституту раку;

•  Вiддiлення вроджених вад серця у новонароджених та дiтей молодшого вiку Нацiонального iнституту серцево-судинної хiрургiї iм. М.М.Амосова Академiї медичних наук України;

•  Клiнiка нейрохiрургiї дитячого вiку Iнституту нейрохiрургiї iм. А.П.Ромоданова Академiї медичних наук України;

•  Нацiональна дитяча спецiалiзована лiкарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України;

•  понад двадцяти дитячих клiнiчних закладiв зi всiєї України.

Перекази на користь одного або кiлькох медичних закладiв у визначенiй клiєнтом сумi можуть здiйснюватися з карткового рахунку клiєнта в АТ "Укрексiмбанк" автоматично або особисто через банкомати та транзакцiйнi термiнали Банку. Програмою також передбачається, що держатель картки Visa "Разом за життя" погоджується iз тим, що його благодiйний внесок на користь дитячого вiддiлення Нацiонального iнституту раку здiйснюється у фiксованiй сумi кожного разу, коли вiн розраховується карткою за товари та послуги або отримує по картцi готiвку. Благодiйний переказ робиться клiєнтом також при отриманнi такої картки.

Програма "Разом за життя" була створена АТ "Укрексiмбанк" у 2005 роцi. За час її iснування на користь дитячого вiддiлення Нацiонального iнституту раку було перераховано понад 600 тис. грн., на якi Iнститут придбав необхiдне медичне обладнання, лiки та хiрургiчний iнструментарiй.

2007 року в межах програми "Разом за життя" Банк запропонував клiєнтам оформлення картки Visa "Разом за життя", дизайн якої був розроблений вiдомою українською художницею Євгенiєю Гапчинською.

"Вже понад чотирьох рокiв клiєнти Укрексiмбанку допомагають дитячому вiддiленню Нацiонального iнституту раку. За цей час програма "Разом за життя" довела, що небайдужих до чужої бiди немає - особливо, коли мова йде про лiкування дiтей. Саме зараз, у часи значного обмеження державного фiнансування медичної галузi у частинi придбання обладнання та устаткування, наш Банк розширює напрямки благодiйної пiдтримки дитячих вiддiлень провiдних нацiональних медичних клiнiк i лiкарень зi всiєї України. За буденними справами ми часто забуваємо про проблеми, якi нас особисто не стосуються, тому запропонованi Укрексiмбанком автоматизованi варiанти здiйснення благодiйних переказiв надають можливiсть нашим клiєнтам у зручний та простий спосiб прилучитися до благородної справи допомоги дiтям", - наголосив член Правлiння АТ "Укрексiмбанк" Володимир Гiрiс.

Справка: Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" (www.eximb.com) - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 100% державним капiталом. Вiд дня заснування Банк незмiнно входить у групу найбiльших системних банкiв України, має вiддiлення у всiх областях i великих iндустрiальних мiстах країни. За результатами дослiджень мiжнародного рейтингового агентства Standard&Рооr’s i Агентства фiнансових iнiцiатив Укрексiмбанк двiчi одержував найвищу оцiнку експертiв за iнформацiйну прозорiсть.