BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

АТ "Укрексiмбанк" пiдписано Меморандум про взаєморозумiння з Експортно-iмпортним банком Кореї

17.07.2009

Укрэксимбанк 16 липня 2009 року вiдбулось пiдписання Меморандуму про взаєморозумiння мiж публiчним акцiонерним товариством "Державний експортно-iмпортний банк України" (далi - АТ "Укрексiмбанк") та Експортно-iмпортним банком Кореї (далi - КЕксiм).

З української сторони Меморандум пiдписав Микола Удовиченко, член Правлiння - заступник Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк", з корейської сторони - д-р Донг Су Кiм, Голова та Президент КЕксiм.

Церемонiя пiдписання вiдбулася в Сеулi в офiсi Прем’єр-мiнiстра Республiки Корея у ходi офiцiйного вiзиту Прем’єр-мiнiстра України Юлiї Тимошенко до Республiки Корея.

Сторони домовились про взаємовигiдну спiвпрацю у сферах спiльного iнтересу, а саме: фiнансування проектiв з використанням енергозберiгаючих технологiй; програм сприяння торгiвлi; iнфраструктурних проектiв, зокрема проектiв у межах Плану пiдготовки i проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Євро-2012; фiнансування екологiчних проектiв; заохочення iнвестицiй, що створюють додану вартiсть.

Меморандум сприятиме подальшому розвитку довгострокового спiвробiтництва мiж двома установами та стимулюватиме розширення торговельних вiдносин мiж Україною та Республiкою Корея.

Довiдка: Експортно-iмпортний банк Кореї (КЕксiм) - офiцiйна експортно-кредитна агенцiя Республiки Корея, яка реалiзує комплекснi програми з експортного та iнвестицiйного кредитування i надання гарантiй з метою пiдтримки зовнiшньоекономiчної дiяльностi корейських пiдприємств, а також сприяння економiчному спiвробiтництву з iншими країнами.

Ефективна спiвпраця АТ "Укрексiмбанк" iз КЕксiм розпочалася у 2006 роцi, коли було пiдписано Всебiчну (Рамкову) Мiжбанкiвську Експортну Кредитну Угоду щодо фiнансування iмпорту товарiв та послуг корейського виробництва. Пiзнiше того ж року було пiдписано Додаткову Мiжбанкiвську Експортну Кредитну Угоду. Сьогоднi КЕксiм є одним iз основних партнерiв АТ "Укрексiмбанк" у Республiцi Корея.

Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" - унiверсальна кредитно-фiнансова установа зi 100% державним капiталом. Вiд дня заснування банк незмiнно входить до групи найбiльших системних банкiв України, має найрозгалуженiшу в Українi мережу банкiв-кореспондентiв, яка включає понад 850 банкiвських установ у рiзних країнах свiту. За результатами дослiджень мiжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s та Агентства фiнансових iнiцiатив "Iнформацiйна прозорiсть українських банкiв у 2006 роцi" та "Корпоративне управлiння в банкiвському секторi України в 2006 роцi" АТ "Укрексiмбанк" отримало найвищу оцiнку експертiв за iнформацiйну прозорiсть. "JP Morgan Chase" (США) вiсiм разiв поспiль визнав АТ Укрексiмбанк" одним з кращих серед своїх банкiв-кореспондентiв у свiтi за якiстю розрахункiв у доларах США.