BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.09
$ 26.261562
31.411454
  всі валюти

ВАТ "Плюс Банк" (Iвано-Франкiвськ) вiдновiлює кредитування юридичних осiб на Прикарпаттi

17.07.2009

ВАТ "Плюс Банк" вiдновiлює кредитування юридичних осiб на Прикарпаттi. Цiльовою аудиторiєю є "Середнiй i малий бiзнес" - юридичнi особи, фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi орiєнтованi виключно на торговi операцiї, яким необхiдне короткострокове фiнансування оборотного капiталу у межах до 300 000 гривень. Тривалiсть кредитної лiнiї - 1 рiк. Графiк погашення кредиту з дiапазоном чергових погашень вiд 2 тижднiв до 1 мiсяця. Кредит може бути виданий позичальнику при умовi, що термiн його дiяльностi складає не меньше 2 рокiв (вiд дати державної реєстрацiї). Валюта кредиту - гривня.