BANK-UA.com
  Курс НБУ на 24.06
$ 26.266416
29.723076
  всі валюти

Депозит на 60 днiв у Банку "Демарк"

14.07.2009

7.07.2009 р. у Банку "Демарк" стартував новий акцiйний депозит з нагоди 17-ї рiчницi з Дня заснування банку строком на 60 днiв.

Головна перевага депозиту - можливiсть отримати максимальний прибуток в мiнiмальний термiн.

Процентна ставка за вкладом у гривнi - 20,5 % рiчних, у доларах США - 10 % рiчних.

Виплата вiдсоткiв - в кiнцi строку.

Акцiя дiє з 07.07 по 27.07.2009 р.

Банк "Демарк" є постiйним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

Оформить депозит можна у будь-якому вiддiленнi Банку "Демарк", перелiк яких розмiщено на сайтi банку "Демарк" www.bankdemark.com у роздiлi "Вiзитна картка".

Довiдка: Банк "Демарк" заснований у липнi 1992 року. Кiлькiсть вiддiлень - 70.

На 01.07.2009 р. чистi активи банку "Демарк" склали 1 074, 7 млн. грн.; кредитний iнвестицiйний портфель - 1 058,3 млн. грн.; кошти на рахунках фiзичних осiб - 399,6млн. грн.; регулятивний капiтал банку - 166,4 млн. грн.

За пiдсумками 6 мiсяцiв 2009 року Банк одержав прибуток у розмiрi 520 тис. грн.