BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

За адмiнматерiалами Держфiнмонiторингу судами винесено 11 рiшень

13.07.2009

Державний комiтет фiнансового монiторингу України протягом першого пiврiччя склав 15 адмiнiстративних протоколiв по вiдношенню до посадових осiб суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу за порушення вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом".

Зокрема, порушниками несвоєчасно подавалась iнформацiя до Держфiнмонiторингу стосовно фiнансових операцiй, якi можуть бути пов’язанi з вiдмиванням коштiв. Лiдерами по кiлькостi адмiнiстративних порушень є мiсто Київ (5) та Донецька область (3).

Всi складенi адмiнiстративнi протоколи були переданi до судових iнстанцiй.

За результатами розгляду матерiалiв Держфiнмонiторингу судами винесенi рiшення про накладення штрафу у вiдношеннi 11 правопорушникiв.

Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України Iгор Черкаський нагадав, що згiдно з Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення, встановлюється адмiнвiдповiдальнiсть за порушення вимог щодо iдентифiкацiї особи, яка здiйснює фiноперацiю; порушення порядку реєстрацiї фiноперацiй, що пiдлягають первинному фiнансовому монiторингу; неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрної iнформацiї Уповноваженому органу про фiнансовi операцiї. До цього перелiку також вiдноситься i невиконання вимог щодо зберiгання документiв, якi стосуються iдентифiкацiї осiб, що здiйснюють фiнансовi операцiї, та документацiї щодо проведених ними фiнансових операцiй.