BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

ВАТ "Плюс Банк" впровадив новий кредитний продукт для оплати за навчання

13.07.2009

ВАТ "Плюс Банк" (м.Iвано-Франкiвськ) пропонує новий кредитний продукт для оплати за навчання - "Студентський", який є особливо актуальним на початку нового навчального року.

Ця пропозицiя зберiгає основнi засади кредитування банку: доступнiсть отримання та простоту оформлення. Кредит можна оформити без документу, що пiдтверджує доходи. Банк пропонує студентам, їх батькам, родичам, знайомим, якi мають постiйний стабiльний дохiд, оформити кредит для оплати за навчання. Даний кредит розрахований на клiєнтiв яким необхiднi кошти для оплати навчання у будь-якому з навчальних закладiв України.

ВАТ "Плюс Банк" також пропонує клiєнтам велику кiлькiсть iнших типiв готiвкових кредитiв без застави з максимальними лiмiтами до 7 тис. грн. i максимальним термiном до 18 мiсяцiв. Кредит видається за наявностi паспорта, IПН та документу, який пiдтверджує джерело доходу.

Слiд зазначити, що ВАТ "Плюс Банк" впродовж своєї дiяльностi жодного разу не призупиняв активну роботу на ринку продажу готiвкових кредитiв без застави та завжди готовий запропонувати клiєнту актуальну та вигiдну пропозицiю. За сьогоднiшнiх ринкових умов ВАТ "Плюс Банк" впевнено рухається вперед та не змiнює своєї орiєнтацiї на потреби клiєнтаь та пропонує те, що сьогоднi є найбiльш актуальним.