BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.06
$ 26.375876
29.823203
  всі валюти

УКБС закликає захистити мiльйони вкладникiв українських банкiв

23.06.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" закликає Президента України Вiктора Ющенка захистити iнтереси мiльйонiв вкладникiв українських банкiв i накласти вето на прийнятий парламентом Закону "Про захист майнових прав громадян у перiод виходу економiки України зi стану фiнансової кризи", (реєстр. N 3459-1 вiд 19.12.2008 р.).

Згаданий Закон забороняє вiдчуження заставної нерухомостi, в якiй проживають громадяни, навiть якщо позичальник не здiйснює платежi по кредитнiй угодi. Тим самим законодавцi необґрунтовано захищають iнтереси недобросовiсних позичальникiв, створюючи пiдґрунтя для масових неплатежiв в рахунок обслуговування позичальниками отриманих кредитiв, зазначають експерти УКБС. В перших рядах постраждалих опиняться мiльйони вкладникiв українських банкiв, ресурси по виплатi депозитiв для яких, пiсля введення i в дiю закону N 3459-1, суттєво скоротяться.

Як вiдомо, виконання зобов’язань клiєнтами по кредитних угодах є головним джерелом виплат по депозитах та процентних доходах вкладникiв. По сутi, закон N3459-1 може спровокувати обвальний рiст проблемної кредитної заборгованостi i, вiдповiдно, зробити проблемними виплати по бiльшостi депозитних угод, говорить Генеральний директор УКБС Галина ОЛIФЕР. Станом на квiтень поточного року кредити, наданi фiзичним особам, складають 256,3 млрд. гривень проти 192,5 млрд. депозитiв фiзичних осiб. Ситуацiя ускладнюється через значнi розриви мiж термiнами залучення та розмiщення коштiв, якими оперують банки. Адже бiльшiсть депозитних угод укладенi на термiн не бiльше року, натомiсть середнi термiни надання авто кредитiв складають 3-5 рокiв, а iпотечних - 10-15 рокiв.

Станом на середину червня 2009 року обсяги проблемних кредитiв в банкiвськiй системi зросли на 5 млрд. гривень - до 40 млрд. гривень. Це привело до того, що частка проблемної заборгованостi в кредитному портфелi банкiв сягнула критичного рiвня - 6%. По сутi, закон N3459-1, прийнятий Верховною Радою спрямований не стiльки на захист позичальникiв, скiльки призводить до скорочення ресурсу кредитування нацiональної економiки, виконання зобов’язань перед вкладниками.

Банкiвське спiвтовариство звертається до Президента України використати останнiй шанс на тверезу та зважену полiтику в банкiвському секторi i захистити права та iнтереси вкладникiв, наклавши вето на Закон України "Про захист майнових прав громадян у перiод виходу економiки України зi стану фiнансової кризи".