BANK-UA.com
  Курс НБУ на 26.06
$ 26.191023
29.826337
  всі валюти

Вiдкрито вiддiлення N 1 ВАТ "Банк Кiпру" в м. Житомир

22.06.2009

12 червня вiдбулось урочисте вiдкриття Вiддiлення N 1 ВАТ "Банк Кiпру" у м. Житомир, що розташовано за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 12. тел. (041) 48-03-24, 48-03-25.

На урочистому вiдкриттi були присутнi: Керiвник Управлiння Нацiонального Банку в областi Гордiйчук О.М, Голова Правлiння Банку Кiпру Байрака В.М., Перший Заступник Голови Правлiння Банку Кiпру Нiкос Софронiу, Заступник Голови Правлiння Банку Кiпру Кузовкiн I.В., Начальник вiддiлення Прищепа Р.Ф., та представники дiлових кiл м. Житомиру.

Як зазначив Голова Правлiння Банку Кiпру Байрака Владислав Михайлович, що це вiддiлення стане першим вiддiленням, яке буде презентувати новий iмiдж Групи Банку Кiпру, до складу якого входить i наш Банк. Вiддiлення оздоблено в новому корпоративному стилю з використанням нового логотипу - оливкової гiлки, яка символiзує процвiтання, довголiття та стабiльнiсть. Пiдтвердженням цього є той факт, що Групi Банку Кiпру в цьому роцi виповнилося 110 рокiв.

Вiддiлення буде працювати з понедiлка по п’ятницю з 900 до 1800, обiдня перерва з 1300 до 1400 . Вiддiлення пропонує клiєнтам наступнi послуги:

•  Вiдкриття поточного рахунку;

•  Здiйснення купiвлi - продажу iноземної валюти;

•  Перевiрка нацiональних та iноземних купюр на автентичнiсть на детекторi;

•  Послуги по використанню Мiжнародних платiжних систем по переказу коштiв "Western Union" та "Privat Money";

•  Операцiї з пластиковими картками;

•  Кредити;

•  Розмiщення тимчасово вiльних коштiв як у гривнi, так i в iноземнiй валютi на депозит;

•  Прийом платежiв за комунальнi послуги та послуги зв’язку, а також iншi;

•  Поповнення телефонного рахунку мобiльного зв’язку.