BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Банк "Демарк" - переможець VII обласної Спартакiади працiвникiв банкiв Чернiгiвської областi

17.06.2009

Команда Банку "Демарк"посiла перше мiсце у VII щорiчнiй спартакiадi, що проходила 6 червня 2009 року серед працiвникiв банкiв Чернiгiвської областi.

Органiзатором спартакiади вже котрий рiк поспiль виступило Спортивне товариство "Спартак".

Зi вступним словом та побажаннями успiшних змагань виступив Начальник управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi Волошок Л. П.

Банкiвськi команди змагалися мiж собою у мiнi-футболi, армрестлiнгу, настiльному тенiсi, шашках, волейболi, легкоатлетичнiй естафетi.

Працiвники Банку "Демарк", проявивши неабияку волю до перемоги, показали досвiд спiвпрацi в командi та в результатi виявилися найкращими.

Нагородження переможцiв вiдбулося в урочистiй формi. Команда банку була нагороджена грамотами Чернiгiвської обласної ради ФСТ "Спартак" за зайнятi першi мiсця в змаганнях з мiнi - футболу, армспорту , загальнокомандному залiку. Також за зайняте перше мiсце команда Банку "Демарк" була нагороджена пам"ятним кубком та iндивiдуальними медалями. Спортивний результат - 17 медалей: 9 золотих, та 8 срiбних.

Для колективу Банку "Демарк" спорт давно став невiд"ємною частиною життя. Працiвники Банку постiйно приймають активну участь у щорiчних спартакiадах, турнiрах, якi проводяться серед банкiвських працiвникiв.

Щорiчна обласна спартакiада працiвникiв банкiвських установ сприяє залученню працiвникiв банкiв до систематичних занять фiзкультурою i спортом, органiзацiї активного вiдпочинку та об"єднує колективи позаробочою обстановкою.

Довiдка: Банк "Демарк" заснований у липнi 1992 року. Кiлькiсть вiддiлень - 72.

На 01.06.2009 р. чистi активи банку "Демарк" склали 1 111, 3 млн. грн.; кредитний iнвестицiйний портфель - 1 100,7 млн. грн.; кошти на рахунках фiзичних осiб - 402,8 млн. грн.; регулятивний капiтал банку - 174,8 млн. грн.

За пiдсумками 5 мiсяцiв 2009 року Банк одержав прибуток у розмiрi 216,2 тис. грн.