BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

До складу Правлiння Кредобанку увiйшов екс-вiце-мiнiстр Державного Казначейства Республiки Польща

16.06.2009

Згiдно рiшення Спостережної Ради Кредобанку на посаду Першого заступника Голови Правлiння Банку призначено Мiхала Хiчевського, який до квiтня 2009 року обiймав посаду заступника мiнiстра Мiнiстерства Державного Казначейства Республiки Польща.

В Кредобанку вiн буде вiдповiдати за стратегiчне планування, корпоративний та мiжбанкiвський бiзнес, а також напрямки IТ та адмiнiстрацiї.

До роботи в польському Урядi Мiхал Хiчевський працював мiжнароднiй консалтинговiй компанiї Andersen Business Consulting, а з 2004 по 2007 рр. - у польському банку BPH. Вищу освiту п.М.Хiчевський здобував у Головнiй торговiй школi у Варшавi, яка є одним iз провiдних вищих навчальних закладiв економiко-фiнансового профiлю у Польщi. Додатковi курси навчання проходив в Унiверситетi Антверпена та Унiверситетi Гогенгейма (Штутгарт).

Як зазначив Голова Спостережної Ради Кредобанку Томаш Мiрончук: "Залучення на роботу такого фахiвця, який органiчно поєднує високу квалiфiкацiю у банкiвськiй справi iз європейським досвiдом державного управлiння, є успiхом для будь-якого українського банку. Ми тiсно спiвпрацювали з паном Хiчевським ще пiд час його роботи в польському Урядi, оскiльки вiн приймав активну участь у розширеннi польсько-українського економiчного спiвробiтництва. Переконаний, що це дозволить Кредобанку ще з бiльшою активнiстю розвивати та удосконалювати спiвпрацю мiж українським та польським бiзнесом".

Одночасно iз кадровими змiнами у Правлiннi Кредобанку, Спостережною Радою Банку було затверджено його нову органiзацiйну структуру, яка передбачає частковий перерозподiл функцiонального нагляду мiж окремими Членами Правлiння.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є право наступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

На сьогоднi ВАТ "Кредобанк" є банком з найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банк PKO BP SA складають 98.56%, а український капiтал - 1.44%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" - входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 146 вiддiлень та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 365 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 33 тис. пiдприємств та 336 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входячи у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.