BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

Профiльний парламентський Комiтет врахував аргументи АУБ щодо неприпустимостi розкриття банкiвської таємницi

12.06.2009

Парламентський Комiтет з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi, врахувавши аргументацiю Асоцiацiї українських банкiв щодо недоречностi прийняття законопроекту "Про внесення змiн до статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" в частинi розкриття банкiвської таємницi (реєстрацiйний N 3673-1), прийняв рiшення про його вiдхилення.

Як наголошувалось у листi Президента АУБ Олександра Сугоняка до Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi, "прийняття цього законопроекту нiвелює значення банкiвської таємницi, яка є запорукою розвитку банкiвської системи та загальновизнаним мiжнародним стандартом".

Нагадаємо, що згаданий законопроект надає право тимчасовiй слiдчiй комiсiї, спецiальнiй тимчасовiй слiдчiй комiсiї, тимчасовiй спецiальнiй комiсiї Верховної Ради України тощо отримувати на письмову вимогу iнформацiю вiд банкiв щодо юридичних та фiзичних осiб, що мiстить банкiвську таємницю. При цьому законопроект не передбачає режиму збереження банкiвської таємницi, за порушення якого щодо винних осiб встановлюється кримiнальна вiдповiдальнiсть (стт. 231, 232 Кримiнального Кодексу України).

Як було вiдзначено Президентом АУБ в листi до профiльного парламентського Комiтету, спроби привласнення народними депутатами, якi складають законодавчу гiлку влади, iнструментiв, що по юридичнiй природi належать судовiй гiлцi влади та певному колу уповноважених органiв у визначених законом межах (як-то право безпосереднього доступу до банкiвської таємницi), є не просто зловживанням своєю функцiєю законотворчої дiяльностi та правом вносити змiни до законiв. "Це розхитує конституцiйний баланс, встановлений для забезпечення принципу рiвностi гiлок влади, що матиме наслiдком нагромадження повноважень законодавчою гiлкою влади, якi їй не властивi в силу основної законотворчої функцiї, яку вона покликана здiйснювати", - наголошувалось в листi Президента АУБ.

На переконання Олександра Сугоняка, такi тенденцiї є загрозливими та такими, що пiдривають основи демократичного конституцiйного ладу та прямо суперечать Конституцiї України та чинному законодавству. З цiєї причини АУБ наголошувала на необхiдностi вiдхилення згаданого законопроекту.