BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Держфiнмонiторинг України продовжує мiжнародну спiвпрацю з фiнрозвiдками iнших країн

09.06.2009

Протягом квiтня-травня Державний комiтет фiнансового монiторингу України (www.sdfm.gov.ua) отримав вiд фiнансових розвiдок iноземних країн близько 30 запитiв стосовно суб’єктiв розслiдування, якi можуть бути пов’язанi з вiдмиванням доходiв.

При цьому, як повiдомив Голова Держфiнмонiторингу України Iгор Черкаський, українською фiнрозвiдкою протягом квiтня-травня здiйснювався обмiн iнформацiєю з 31 фiнрозвiдками iнших країн та направлено бiльше 80 запитiв стосовно об’єктiв, якi пiдозрюються у вiдмиваннi доходiв.

Сьогоднi Держфiнмонiторинг спiвпрацює бiльш нiж з 100 фiнансовими розвiдками, i подальше розширення ефективного мiжнародного спiвробiтництва, у цiй сферi, є необхiдною ланкою у зменшеннi кiлькостi фiнансових злочинiв.

"Спiвробiтництво мiж фiнансовими розвiдками не обмежується лише пiдписаними угодами, а й забезпечує активiзацiю обмiну даними по спiльним розслiдуванням та застосуванням бiльш новiтнiх технологiй", - зазначив Голова Держфiнмонiторингу України.

Водночас, мiжнародне спiвробiтництво української фiнрозвiдки зосереджене на спiвпрацi й з iншими мiжнародними органiзацiями такими як FATF, MONEYVAL та НАТО. Метою його є напрацювання бiльш жорсткої стратегiї запобiгання вiдмиванню злочинних доходiв та фiнансуванню тероризму.