BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

Фiнансовi розвiдки України та Австралiї пiдписали Угоду про спiвробiтництво

28.05.2009

Сьогоднi, 28 травня у м. Доха (Катар), в рамках проведення Пленарного засiдання Егмонтської групи та засiдання Голiв фiнансових розвiдок, Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України Iгор Черкаський та Голова фiнансової розвiдки Австралiї Нейл Денсен, пiдписали Угоду про взаємодiю та спiвробiтництво мiж фiнансовими розвiдками України та Австралiї.

Угода про взаємодiю у сферi боротьби з вiдмиванням "брудних" грошей та фiнансуванням тероризму, передбачає процедуру проведення спiльних фiнансових розслiдувань щодо вiдмивання злочинних доходiв, з дотриманням Принципiв, якi встановленi Егмонтською Групою.

Наразi, Голова фiнансової розвiдки Австралiї Нейл Денсен є Головою Егмонтського комiтету.

Iгор Черкаський зазначив, що пiдписана угода мiж фiнансовими розвiдками України та Австралiї сприятиме активiзацiї двостороннiх вiдносин щодо ще бiльш ефективної боротьби з вiдмиванням "брудних" коштiв.

Довiдка: Егмонтська група (ЕГ) - це офiцiйна мiжнародна органiзацiя, членами якої є 107 країн. Членство в ЕГ є однiєю з вимог рекомендацiй ФАТФ. Держфiнмонiторинг України є членом Егмонтської групи з 2004 року.

Основною метою Егмонтської групи є забезпечення швидкого (до 1 доби) обмiну iнформацiєю мiж ПФР. Всi члени Егмонтської групи приєднанi до спецiальної захищеної комп’ютерної мережi обмiну даними (Egmont Secure Web).

У додатках до Заяви про цiлi Групи "Егмонт" викладенi Принципи iнформацiйного обмiну мiж ПФР, направленi на прискорення iнформацiйних процесiв i попередження конфлiктних ситуацiй. Згаданi Принципи з точки зору мiжнародного права не є юридичним обов’язковим документом, однак служать основою розробленого Групою Типового меморандуму про взаєморозумiння, на базi якого укладаються двостороннi угоди про взаємодiю мiж членами Групи "Егмонт".