BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.07
$ 25.815345
28.980306
  всі валюти

Фiнансова розвiдка України бере участь у засiданнi Егмонтської групи

25.05.2009

Державний комiтет фiнансового монiторингу України (www.sdfm.gov.ua) на офiцiйне запрошення Егмонтської групи бере участь у Пленарному засiданнi Егмонтської групи та засiданнi Голiв фiнансових розвiдок, що вiдбувається 25 - 29 травня у м. Доха, Катар.

Засiдання органiзовано Егмонтською групою.

Представники Держфiнмонiторингу України вiзьмуть також участь у засiданнях п’яти груп, що проводитимуться в рамках Пленарного засiдання, зокрема, групи iз залучення нових членiв, з питань iнформацiйних технологiй, операцiйної та правової робочих груп та Тренiнгової робочої групи з питань протидiї фiнансуванню тероризму.

Слiд зазначити, що метою дiяльностi Егмонтської групи, яка поєднує фiнансовi розвiдки 107 країн свiту, є забезпечення обмiну iнформацiєю, в розслiдуваннi щодо вiдмивання коштiв i фiнансування тероризму.

Голова Держфiнмонiторингу України Iгор Черкаський зазначив, що українська фiнансова розвiдка, яка є повноправним членом Егмонтської групи, активно спiвпрацює з бiльше нiж 100 фiнансовими розвiдками iнших країн та є вiдповiдальною за прийняття в Егмонтську групу чотирьох країн, зокрема Iрану, Казахстану, Узбекистану, Туркменiстану.

Довiдка: Егмонтська група (ЕГ) - це офiцiйна мiжнародна органiзацiя, членами якої є 107 країн. Починаючи з 1995 р. ПФР почали працювати спiльно в рамках неофiцiйної органiзацiї, вiдомої як Егмонтська група, за назвою мiсця проведення першого засiдання в палацi Егмонт-Аренберг в Брюсселi 9 червня 1995р. Створення ЕГ було iнiцiйоване фiнансовими розвiдками Бельгiї та США. Офiцiйного статусу набуто влiтку 2007 в м. Гамiльтон, Бермуди. Членство в ЕГ є однiєю з вимог рекомендацiй ФАТФ.

Основною метою Егмонтської групи є забезпечення швидкого (до 1 доби) обмiну iнформацiєю мiж ПФР. Всi члени Егмонтської групи приєднанi до спецiальної захищеної комп’ютерної мережi обмiну даними (Egmont Secure Web).

Держфiнмонiторинг України є членом Егмонтської групи з 2004 року.