BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.06
$ 26.166382
29.730243
  всі валюти

У фiнансовiй розвiдцi України розпочала роботу мiжнародна конференцiя Євразiйської групи FATF

19.05.2009

18 по 22 травня в Держфiнмонiторингу України (www.sdfm.gov.ua) проходить мiжнародна конференцiя з пiдготовки експертiв, якi в подальшому будуть проводити взаємнi оцiнки країн-членiв Євразiйської Групи FATF щодо вiдповiдностi мiжнародним стандартам заходiв по боротьбi з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму.

У конференцiї приймають участь представники центральних банкiв, правоохоронних органiв держав-членiв Євразiйської Групи FATF, фiнансових розвiдок Росiї, Бiлорусi, Китаю, Киргизiї, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану та України.

Учасникам конференцiї презентуватимуть свiй досвiд експерти Свiтового банку, Мiжнародного валютного фонду, Ради Європи, FATF та фiнансової розвiдки України.

Мiжнародна конференцiя регiональної органiзацiї FATF, проводиться в Українi вперше, - зазначив Голова Держфiнмонiторингу України Iгор Черкаський.

Євразiйська група з питань протидiї легалiзацiї злочинних доходiв та фiнансуванню тероризму є регiональною органiзацiєю FATF.

Ключовими завданнями Євразiйської групи FATF є здiйснення програм взаємної оцiнки країн-учасниць ЄАГ на базi 40+9 рекомендацiй FATF, включаючи вивчення ефективностi законодавчих та iнших заходiв; координацiя програм спiвробiтництва з мiжнародними органiзацiями, робочими групами та зацiкавленими державами. Крiм того, до прiоритетiв дiяльностi ЄАГ входить аналiз типологiй в сферi легалiзацiї доходiв отриманих злочинним шляхом та фiнансування тероризму.