BANK-UA.com
  Курс НБУ на 24.07
$ 25.630047
28.636452
  всі валюти

Фiнансова розвiдка України проводить в Києвi мiжнароднi заходи з групою Україна - НАТО та Євразiйською групою FATF

14.05.2009

14-15 травня у Держфiнмонiторингу України (www.sdfm.gov.ua) проходить засiдання спiльної робочої групи Україна - НАТО з питань економiчних та фiнансових аспектiв боротьби з тероризмом.

Голова Держфiнмонiторингу України Iгор Черкаський повiдомив, що цей мiжнародний захiд органiзовується з метою обговорення економiчних та фiнансових аспектiв боротьби з фiнансуванням тероризму та вiдмиванням коштiв.

До участi у зазначеному засiданнi запрошенi представники країн-членiв та країн-партнерiв НАТО, мiсiї України при НАТО.

Також, Iгор Черкаський повiдомив, що з 18 травня у Держфiнмонiторингу буде проводитись мiжнародна конференцiя для експертiв з оцiнки держав-членiв Євразiйської Групи FATF.

Євразiйська група є регiональною органiзацiєю FATF.

У конференцiї приймуть участь представники фiнансових розвiдок, центральних банкiв та правоохоронних органiв держав-членiв Євразiйської Групи FATF, а саме: представники Росiї, Бiлорусi, Китаю, Киргизiї, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану та України.

Крiм того, у зазначеному заходi вiзьмуть участь експерти Свiтового банку, Мiжнародного Валютного Фонду, Ради Європи та експерти Євразiйської Групи FATF.

Метою мiжнародної конференцiї є пiдготовка експертiв, якi в подальшому будуть проводити взаємнi оцiнки країн-членiв Євразiйської Групи FATF щодо вiдповiдностi мiжнародним стандартам.

Iгор Черкаський зазначив, що проведення подiбних мiжнародних заходiв має важливе значення для України та є не лише визнанням української фiнансової розвiдки як такої, що вiдповiдає мiжнародним стандартам, а також її здатностi виступати в ролi органiзацiї, яка має досвiд надання допомоги iншим країнам у зазначенiй сферi.