BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.06
$ 26.421945
29.764321
  всі валюти

Укрпошта "переманює" у банкiв користувачiв грошових переказiв

06.05.2009

Про це свiдчать результати регулярного дослiдження ринку банкiвських послуг для фiзичних осiб, яке здiйснює компанiя GfK Ukraine.

Загалом в першому кварталi 2009 року грошовi перекази здiйснили 13% українцiв у вiцi старше 16 рокiв. Це майже на 2 п.п. бiльше нiж за аналогiчний перiод 2008 року. Найчастiше українцi здiйснюють перекази коштiв через Укрпошту та Приватбанк. При цьому в першому кварталi 2009 року значно збiльшилися частка респондентiв, якi здiйснюють грошовi переказi через вiддiлення Укрпошти. Якщо в сiчнi-березнi 2008 року Укрпошта обслугувала 22% всiх грошових переказiв, то в першi три мiсяцi 2009 року її частка зросла до 28,5%. Частка Приватбанку дорiвнює 28%, що на 2 п.п. бiльше нiж в аналогiчному перiодi 2008 року.

Протягом 2009 року зменшилася кiлькiсть внутрiшнiх переказiв: перезували кошти в межах України 73,5% всiх користувачiв цiєї послуги (80% в першому кварталi 2008 року), отримували перекази в межах України 47,5% респондентiв (54% в першому кварталi 2008 року). Збiльшилася частка респондентiв, що переказували кошти до США, та респондентiв, що отримували перекази з Росiї та Iталiї.

Щодо рiвня знання систем грошових переказiв, то за результатами першого кварталу 2009 року лiдером є поштовий переказ через Укрпошту: 77,5% респондентiв - користувачiв грошових переказiв чули про цю систему. Другу сходинку займає система Вестерн Юнiон (73% респондентiв), за якої йдуть Аваль-Експрес (29%) та ПриватМанi (27%).

Довiдкова iнформацiя

Цiлями Дослiдження ринкiв фiнансових та телекомунiкацiйних послуг є регулярне та оперативне отримання iнформацiї щодо стану ринкiв банкiвських, страхових та телекомунiкацiйних послуг для фiзичних осiб.

Дослiдження ринку банкiвських послуг проводиться за єдиною лiцензованою методикою FMDS (Financial Market Data Service) Personal. Ця методика застосовується всiма компанiями групи GfK в Центральнiй та Схiднiй Європi.

Ми робимо висновки, спираючись на данi опитувань населення, якi проходили протягом сiчня-березня 2008 року та сiчня-березня 2009 року.

Вибiрка опитування складає по 1000 респондентiв на кожному етапi. Вибiрка є репрезентативною для населення України старше 16 рокiв, за статтю, вiком, регiоном проживання та розмiром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого iнтерв’ю.

Довiдка: GfK Ukraine (www.gfk.ua) - українська дослiдницька компанiя, яка пропонує повний перелiк послуг з опитувань та дослiджень ринкiв в Українi, Молдовi та Бєларусi. GfK Ukraine входить до мiжнародної дослiдницької мережi GfK Group - четвертої за розмiрами дослiдницької групи в свiтi. GfK Group об’єднує 115 компанiй у бiльше нiж 100 країнах свiту.