BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

За результатами вiдповiдностi вимогам FATF фiнансова розвiдка України отримала найвищу оцiнку

05.05.2009

Спецiальний Комiтет Ради Європи з питань оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL) задоволений рiвнем боротьби з вiдмиванням коштiв та протидiї фiнансуванню тероризму в Українi.

Як зазначив Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України Iгор Черкаський, результати оцiнки України Комiтетом Ради Європи пiдтвердили значний прогрес в зусиллях нашої держави в цьому питаннi. Українi вдалося створити по справжньому дiєву, сучасну та ефективну систему, що стала надiйним iнструментом в боротьбi з економiчною злочиннiстю", - сказав вiн.

Оцiнка України вiдбувалась наприкiнцi 2008 року, а звiт було затверджено в Стразбурзi на 29-му Пленарному засiданнi в кiнцi квiтня.

Для оцiнки експерти використовували положення Сорока Рекомендацiй FATF по боротьбi з вiдмиванням коштiв, Дев’яти Спецiальних Рекомендацiй FATF по боротьбi з фiнансуванням тероризму та Методологiї протидiї вiдмиванню коштiв/фiнансуванню тероризму.

"В звiтi експерти вiдзначили значнi досягнення України щодо вдосконалення боротьби з вiдмиванням коштiв, посилення мiжвiдомчого i мiжнародного спiвробiтництва та конкретнi досягнутi результати", - сказав Голова Держфiнмонiторингу України.

Оцiнка Ради Європи стосувалася не лише дiяльностi України у боротьбi з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму загалом, а i безпосередньо роботи Держфiнмонiторингу України, як головного координатора в цiй сферi.

Позитивна оцiнка була дана належнiй структурi української фiнансової розвiдки, її високим професiйним стандартам, що випливають з членства ПФР в мiжнародних органiзацiях. На сьогоднi Комiтет є повноцiнним нацiональним центром для збору та аналiзу iнформацiї про пiдозрiлi фiнансовi операцiї.

"Все це стало пiдставою аби за результатами вiдповiдностi вимогам FATF фiнрозвiдка України вперше за всi роки отримала найвищу оцiнку", - сказав Iгор Черкаський. Українська фiнансова розвiдка стала 6-ою серед країн Європи, яка отримала оцiнку найвищого рiвня - додав вiн.

Експерти висловили впевненiсть, що результати оцiнювання України в цiлому, та Держфiнмонiторингу зокрема, стануть пiдґрунтям для подальшого вдосконалення заходiв у боротьбi з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму.

Довiдка: FATF - Група з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням коштiв. Створена в липнi 1989 року та об’єднує 34 країни.

Україна перебувала в чорному списку FATF з кiнця 2002 по лютий 2004 року.

MONEYVAL - Спецiальний Комiтет Ради Європи з питань оцiнки заходiв боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму створено Комiтетом Мiнiстрiв Ради Європи у 1997 роцi.

Метою дiяльностi Комiтету MONEYVAL є створення системи заходiв боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму, а також дотримання мiжнародних стандартiв та найкращої практики.

Україна є членом MONEYVAL з 1997 року.

ПФР (FIU - Financial Intelligence Unit) - пiдроздiл фiнансової розвiдки (загальновизнана мiжнародна абревiатура в 118 країнах свiту).