BANK-UA.com
  Курс НБУ на 19.06
$ 26.388427
29.520733
  всі валюти

Держфiнмонiторинг України налагоджує спiвробiтництво з офшорними зонами

13.04.2009

Однiєю iз важливих складових дiяльностi Держфiнмонiторингу України (sdfm.gov.ua) є налагодження спiвпрацi з iноземними пiдроздiлами фiнансової розвiдки щодо обмiну iнформацiєю в сферi протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму.

Зокрема, зважаючи на великий об’єм проведення фiнансових операцiй в Українi через кiпрськi пiдприємства Держфiнмонiторинг активно спiвпрацює з пiдроздiлом фiнансової розвiдки Кiпру (MOKAS).

Так, вiдповiдно до пiдписаного у 2004 роцi мiж вказаними установами Меморандуму про спiвробiтництво передбачено обмiн iнформацiєю конфiденцiйного характеру стосовно реальних власникiв та стану рахункiв кiпрських компанiй.

Меморандум про взаєморозумiння - положення, яким встановлюють чiткi правила iнформацiйного обмiну мiж пiдроздiлами фiнансової розвiдки двох країн, повноваження ПФР щодо використання отриманої iнформацiї, зобов’язання щодо забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї, тощо.

Так, на сьогоднiшнiй день Держфiнмонiторингом України укладено 41 Меморандум про взаєморозумiння з ПФР, з якими здiйснюється найактивнiший iнформацiйний обмiн, що вже дало вiдчутний результат у спiльних розслiдуваннях.

Разом з тим, як зазначив Голова Держфiнмонiторингу України Iгор Черкаський, розумiючи загрози та виклики, якi мiстять в собi офшорнi зони, Держфiнмонiторингом України прийнято рiшення щодо активiзацiї спiвробiтництва з ПФР офшорних територiй з метою унеможливлення використання фiнансових систем офшорних територiй для вiдмивання коштiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму.

А тому, досягнуто попередньої домовленостi та проводиться робота з узгодження текстiв угод ще з близько 10 ПФР.

Листи з пропозицiєю щодо пiдписання Меморандуму про взаєморозумiння були направленi до ПФР Маршалових островiв, Острову Джерсi, Острову Мен, Ангiлли, Багамських островiв, островiв Кука, Барбадосу, Нiуе, Вануату, Сейшельських островiв, Домiнiки, Сент Кiтс та Невiсу, Сент Вiнсенту та Гренадинiв, Нiдерландських Антильських островiв, Кайманових островiв, Гренади, Бермкдських островiв, Аруби, Антiгуа i Барбуди, Британських Вiргiнських островiв, Острову Гернсi, Князiвства Монако, Гiбралтару, Андорри, Королiвства Бахрейн та Белiзу.

Таким чином, налагодження спiвпрацi iз зазначеними пiдроздiлами фiнансової розвiдки допоможе у боротьбi з вiдтоком українського капiталу за кордон через офшорнi зони.