BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.06
$ 26.421945
29.764321
  всі валюти

"АссiсТАС": укрiплення менеджерського складу

07.04.2009

З 26 по 29 березня поточного року компанiя "АссiсТАС", постiйний стратегiчний партнер ЗАТ "Страхова компанiя "ТАС" у сферi реалiзацiї програм убезпечення життя, провела черговий "Семiнар керiвних сил N1", що є частиною програми заходiв навчального та мотивацiйного характеру. До участi у семiнарi були 16 провiдних спiвробiтникiв компанiї.

Програма чотириденного семiнару була побудована за традицiйною схемою, що вже не перший рiк використовується в компанiї, - iнтенсивне навчання i активний вiдпочинок. Спецiально для цього заходу вже не перший раз в якостi тренерiв-доповiдачiв були запрошенi Павло Царук, Голова Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ТАС", та Олена Денисенко, бiзнес-тренер мiжнародного класу, директор Центру професiоналiв MLM.

Пiд час виступу Голова Правлiння СК "ТАС" звернув особливу увагу на питання щодо правил i умов страхування, щодо оподаткування, щодо циклу роботи фiнансового консультанта та щодо гарантiй для клiєнтiв тощо. Особливу увагу пан Царук придiлив основним моментам успiшного проведення пенсiйної реформи. Про можливостi та перспективи роботи фiнансового консультанта Голова Правлiння говорив з особливим ентузiазмом i гордiстю, оскiльки на сьогоднiшнiй день у компанiї багато прикладiв побудови успiшної кар’єри.

Олена Денисенко традицiйно присвятила свiй виступ трьом основним темам - формуванню команди, стратегiчному плануванню та роботi з конфлiктними ситуацiями. Крiм того, в окремий блок для обговорення було винесене питання щодо мотивацiї спiвробiтникiв. Крiм того, в рамках семiнару виступили керiвники компанiї "АссiсТАС": генеральний директор Iнга Сулiнчак та директор-координатор 11-го рiвня В`ячеслав Гуревич.

Мiсцем для проведення семiнару не перший раз є єдиний в Українi етно-велнес готель "УнгварЪскiй" (Ужгород). Iнтенсивне навчання супроводжував не менш активний вiдпочинок: першого дня учасники семiнару вiдвiдали виноробну майстерню, де змогли про дегустувати найкращi закарпатськi вина; а у останнiй день вiдвiдали Мукачеве - iнтернацiональне мiсто, що є одним iз найстарiших на територiї України. Незабутнi спогади залишив палац "Паланок" - перлина Закарпаття.

Довiдка: ЗАТ "Страхова компанiя "ТАС" - одна з провiдних та найбiльш авторитетних страхових компанiй в Українi, яка пропонує своїм клiєнтам широкий спектр сучасних програм убезпечення життя разом з якiсним професiйним обслуговуванням. Партнером компанiї з перестрахування є Мюнхенське Перестрахувальне Товариство (Munich Re) - загальновизнаний свiтовий лiдер в областi перестрахування великих ризикiв. СК "ТАС" є членом Лiги страхових органiзацiй України.