BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

АУБ наполягає на наданнi банкам права захищати себе вiд злочинцiв

03.04.2009

Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко звернувся до Мiнiстра внутрiшнiх справ України Юрiя Луценко з обґрунтуванням необхiдностi надання банкам права захищати себе вiд злочинцiв.

Як зазначає Президент АУБ у своєму листi до Мiнiстра внутрiшнiх справ України: "У зв’язку з поглибленням кризових явищ, що мають мiсце в економiцi, фiнансовiй системi, а також, як наслiдок, в суспiльному життi країни, почастiшали випадки злочинних посягань на банки. У такiй ситуацiї, важливими для банкiвських установ є не тiльки заходи з боку їх керiвникiв з посилення охорони матерiальних, валютних цiнностей банкiв, що знаходяться в банках та перевозяться, а i створення умов для захисту охоронюваних законом прав та iнтересiв працiвникiв банку (iнкасаторiв, охоронникiв) вiд суспiльно небезпечних посягань. Щоденно охороняючи, перевозячи цiнностi, вони ризикують своїм життям та здоров’ям, але не мають достатньої можливостi захистити себе вiд зазiхань злочинцiв".

Банкiри наголошують, що одним iз таких засобiв додаткового захисту є пристрої вiтчизняного виробництва для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї.

Наразi цi пристрої несмертельної дiї, вiдповiдно до законодавства та наказу МВС України, доступнi досить вузькiй категорiї осiб (держслужбовцi, журналiсти, народнi депутати, члени добровiльних народних дружин, спiвробiтники правоохоронних органiв, суддi i члени їх сiмей).

Банкiри не розумiють, чому вказаним категорiям осiб дозволено придбання та зберiгання пристроїв несмертельної дiї, а касирам, iнкасаторам та охоронцям комерцiйних банкiв, життя та здоров’я яких щоденно знаходиться у небезпецi, у цей перелiк осiб не включенi (не кажучи вже про вогнепальну зброю).

З огляду на вищевикладене, Олександр Сугоняко у листi до Юрiя Луценка запропонував МВС України вирiшити питання надання дозволiв на придбання, зберiгання та носiння пристроїв вiтчизняного виробництва для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї банкiвським установам (для iнкасаторiв, iнкасаторiв-водiїв, охоронникiв, касирiв та iнших).