BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.08
$ 25.131300
27.835428
  всі валюти

УКБС: керiвництво Нацбанку оперативно вирiшує проблеми банкiв та їх клiєнтiв

20.03.2009

Новопризначене керiвництва Дирекцiї банкiвського регулювання та нагляду Нацiонального банку України значно оперативнiше вирiшує проблеми банкiв та їх клiєнтiв, що дає сподiвання на подолання фiнансово-економiчної кризи з меншими втратами, зазначають в Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз".

Керiвництво НБУ налагодило оперативну взаємодiю з кредитно-банкiвськими установами; в режимi реального часу розглядає звернення та пропозицiї банкiвського спiвтовариства i адекватно на них реагує; на мiсцях в стислi термiни вирiшуються проблеми банкiв.

УКБС зазначає, що сьогоднi максимально вiдкрито та прозоро здiйснюється рефiнансування українських банкiв, що дає змогу вирiшувати проблеми лiквiдностi всiєї банкiвської системи.

Банки констатують покращення оперативної взаємодiї з новим керiвництвом територiального управлiння НБУ по Києву, що сприяє мобiльному вирiшенню поточних проблем фiнансово-кредитних установ столицi.

Регулятор оперативно знизив мiнiмальну суму для участi банкiв у спецiальнiй процедурi продажу валюти для задоволення потреб клiєнтiв банкiв, що обслуговують заборгованiсть за кредитами в iноземнiй валютi.

У свою чергу УКБС заявляє про пiдтримку дiй Нацiонального банку України по рекапiталiзацiї системних українських банкiв, що спрямоване на посилення стiйкостi всiєї банкiвської системи.

В УКБС переконанi, що готовнiсть до вiдкритого дiалогу, яке демонструє сьогоднi керiвництво Нацбанку сприятиме пiдвищенню довiри населення до банкiв i дозволить розблокувати кредитування виробництва та сфери послуг, що в результатi призведе до вiдновлення економiчного росту.