BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Ощадбанк визнано одним з найкращих серед банкiв - партнерiв страхових компанiй

05.03.2009

Державний ощадний банк України став найкращим банком у номiнацiї "Лояльнiсть у роботi зi страховими компанiями" в рамках III Всеукраїнського конкурсу "Банк i страхова компанiя - надiйне партнерство".

Органiзатори конкурсу - Центр бiзнес-стратегiй "Перспектива", Лiга страхових органiзацiй України та редакцiя журналу "Банкиръ".

Переможцi конкурсу визначалися методом персонiфiкованого конфiденцiйного анкетування фахiвцiв фiнансового ринку - спiвробiтникiв українських банкiв, страхових компанiй, фiнансових посередникiв, серед яких 54 страховi компанiї i 57 банкiв.

Довiдка: Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" зареєстроване Нацiональним банком України 31 грудня 1991 р. (реєстрацiйний N 4). ВАТ "Ощадбанк" - один з найбiльших банкiв в Українi. Як банк загальнонацiонального масштабу вiн має 6 157 установ, якi обслуговують клiєнтiв у всiх без винятку регiонах країни. Ощадбанк - єдиний в Українi, що має закрiплену законом державну гарантiю повного збереження грошових коштiв та iнших цiнностей громадян, довiрених банку.

ВАТ "Ощадбанк" спiвпрацює зi 40 страховими компанiями.