BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

ВАТ "Кредобанк" отримає найбiльшу iнвестицiю за свою 18-рiчну iсторiю

25.02.2009

ВАТ "Кредобанк" отримає найбiльшу iнвестицiю за свою 18-рiчну iсторiю iснування, яка до того ж стане однiєю з найбiльших в усiй банкiвськiй сферi України за часiв фiнансової кризи. 1 024 100 000,00 грн. саме такою стала остаточна цифра, на яку буде збiльшений статутний капiтал ВАТ "Кредобанк". Це рiшення було ухвалене 23 лютого 2009 року у Львовi пiд час позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Кредобанк". Того ж дня було оголошено про дев’ятнадцяту емiсiю акцiй банку.

"Це показовий випадок, коли в умовах фiнансової кризи Україна отримує таку велику iнвестицiю - понад одного мiльярда гривень, - наголосив пiсля зборiв акцiонерiв голова правлiння "Кредобанку" Iван Феськiв. - Також це одна з найбiльших iнвестицiй у банкiвський сектор в цiлому i найбiльша за всю 18-рiчну iсторiю Кредобанку. Отже нам довiряють, довiряють нашому менеджменту.

Крiм того, на сьогоднi рiвень довiри клiєнтiв до свого банку став чи не найвпливовiшим фактором фiнансової успiшностi. Отже без перебiльшення хочу пiдкреслити, що ДОВIРА стала ще однiєю iнвестицiєю у "Кредобанк", яку ми успiшно розвиваємо. Кредобанк розвиватиметься незважаючи на погiршення макроекономiчної ситуацiї в країнi".

Збiльшення статутного фонду i, вiдповiдно, дев’ятнадцята емiсiя акцiй "Кредобанку" вiдбудуться з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв у грошовiй формi до капiталу банку для розширення обсягiв банкiвських послуг, а також з метою компенсацiї впливу на капiтал понадпланових резервiв пiд кредитнi операцiї, якi було сформовано за пiдсумками 2008 року. Пiдписка на 102 410 000 000 акцiй дев’ятнадцятого випуску буде здiйснена у два етапи. Перший етап з 2 по 21 квiтня 2009 року включно. Другий - з 22 по 23 квiтня 2009 року.

Пiсля завершення докапiталiзацiї, статутний фонд Кредобанку сягне понад 1 млрд. 550 млн. грн., що вiдповiдає 15-у мiсцю у рейтингу за цим показником серед iнших банкiвських установ України.