BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Заява Президента Асоцiацiї українських банкiв

25.02.2009

Асоцiацiя українських банкiв позитивно сприйняла, що нарештi, хоч i з затримкою на пiв року, керiвництво Уряду заявило про необхiднiсть вiдновлення довiри до банкiвської системи з боку пересiчних громадян, якi, за словами Прем’єр-мiнiстра Юлiї Тимошенко, "повиннi, незважаючи на всi свої емоцiї, повiрити в банкiвську систему i не забирати свої внески, а зберiгати їх у банках". Це правильний заклик.

Маю надiю, що Прем’єр-мiнiстр спростує i свої нещодавнi негативнi заяви щодо деяких українських банкiв, що викликало значний вiдтiк вкладiв та пiдрив довiри як до цих банкiв, так i всiєї нацiональної банкiвської системи в цiлому.

Водночас, Асоцiацiя українських банкiв сподiвається, що заклик Прем’єр-мiнiстра "не забирати свої внески, а зберiгати їх у банках", стосується не тiльки пересiчних громадян, але i "непересiчних", зокрема народних депутатiв, якi у першу чергу забирали свої немалi вклади у банках, навiть не дивлячись на запровадження мораторiю. Вiдтiк саме таких "непересiчних" вкладiв нанiс суттєвого удару по нацiональнiй банкiвськiй системi. I це саме такi "непересiчнi громадяни" вiдмовились пiдтримати у Верховнiй Радi України пропозицiю АУБ щодо узаконення мораторiю на дострокове повернення вкладiв, прийняття якої дало б право НБУ не дозволяти видавати достроково депозити всiм без винятку, в т.ч. i депутатам.

Також в АУБ сподiваються, що Уряд закличе не лише "не забирати свої внески", але й закличе повертати взятi у банках кредити. Адже попереднi заяви керiвникiв Уряду лише провокували зростання неповернення кредитiв. Якщо кредити не будуть повертатись, банк не зможе розрахуватись з вкладниками, клiєнтами, закордонними кредиторами тощо.

Має бути зупинений iснуючий популiзм, у тому числi i щодо повернення валютних кредитiв за т.зв. "iсторичним курсом" пiдприємствам окремих галузей. Адже це не стабiлiзує ситуацiю у банкiвськiй системi, а навпаки погiршує її.

Уряд може надати пiдтримку позичальникам банкiв, що отримали валютнi кредити i не спроможнi тепер у повнiй мiрi їх обслуговувати. Зокрема, Уряд може вiдiбрати окремих позичальникiв, що взяли валютнi кредити пiд власнi квартири, прорахувати їх рiчну заборгованiсть i викупити їх у банкiв. Це будуть вiдносно невеликi кошти, але це буде реальна допомога i позичальникам, i банкам. А банки можуть надати таку iнформацiю.

Так само з транспортниками. Треба зiбратись i проаналiзувати, скiльки реально вони заборгували банкам, скiльки вони мають сплатити, скажiмо, у цьому роцi. Там не така велика сума, щоб Уряд не мав змоги викупити у банкiв цi борги.

Це був би реальний крок з боку Уряду i щодо пiклування про пересiчних громадян, i щодо сприяння вiдновленню довiри та стабiльностi у нацiональнiй банкiвськiй системi. Поки що цього немає. Реально Урядом цi питання залишенi напризволяще i банки змушенi самотужки вирiшувати проблеми, в яких опинились i вони, i громадяни, i цiлi галузi через недолугу полiтику влади.

Прикро також, що рiзька змiна тональностi заяв Прем’єр-мiнiстра вiд атак та обвинувачень на адресу українських банкiв на протилежнi - про необхiднiсть вiдновлення довiри до них, - з"явилася не стiльки вiд вболiвання за нацiональну банкiвську систему, скiльки пiсля того, як Європейський банк реконструкцiї та розвитку (ЄБРР) заявив, що надасть українським банкам допомогу обсягом 500 млн. доларiв у разi, якщо "спочатку країна вiдновить довiру до банкiвського сектора".

Невже, якби чужа фiнансова iнституцiя не поставила таку жорстку умову, то наш Уряд i тепер не думав би, яким чином цю довiру до нацiональної банкiвської системи пiднiмати?

Олександр Сугоняко

Президент Асоцiацiї українських банкiв