BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

В АУБ вiдбулась зустрiч з Головою Представництва HSBC Bank в Українi

24.02.2009

В Асоцiацiї українських банкiв вiдбулась робоча зустрiч з новопризначеним Головою Представництва HSBC Bank plc в Українi паном Сейтжаном Єрмекбаєвим. З боку АУБ у зустрiчi взяли участь перший Вiце-президент Асоцiацiї Володимир Бондар та директор Iнформацiйно-аналiтичного центру Володимир Кучерук.

Пiд час зустрiчi гiсть ознайомився з дiяльнiстю Асоцiацiї українських банкiв, взаємодiєю з комерцiйними банками, спiвпрацею з НБУ, Комiтетами Верховної Ради України, iншими державними установами та органiзацiями. Також обговорено ситуацiю на мiжнародних фiнансових ринках, у банкiвському секторi та економiцi України тощо.

Як повiдомив пан Єрмекбаєв, мiжнародна банкiвська група HSBC за обсягами капiталiзацiї наразi є найкрупнiшою у свiтi. Її мiжнародна мережа об’єднує 9500 офiсiв у 85 країнах. Пан Єрмекбаєв поiнформував про HSBC Bank plc, його iсторiю та головнi напрямки дiяльностi. Вiн також повiдомив, що нинi банк вивчає можливостi входження на український ринок фiнансових послуг та створення дочiрньої структури в Українi.

Також обговорено можливостi спiвпрацi банку з АУБ та входження до її складу як потенцiйного потужного гравця на ринку банкiвських послуг.

Учасники зустрiчi висловили спiльне бажання до продовження спiвпрацi.