BANK-UA.com
  Курс НБУ на 19.08
$ 25.142848
27.848218
  всі валюти

УКБС виступає проти ускладнення механiзму рефiнансування українських банкiв

24.02.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" висловлює занепокоєння ускладненням процедури рефiнансування українських банкiв, що впроваджується постановою НБУ N 57 вiд 09.02.2009.

Проаналiзувавши постанову, експерти УКБС звертають увагу на цiлу низку запроваджених регулятором умов отримання рефiнансування, якi мають двозначне трактування i вiдповiдно значно звужують можливостi комерцiйних банкiв у пiдтримцi лiквiдностi з боку НБУ.

Асоцiацiя вважає неприпустимим застосування у зазначенiй постановi зворотного у часi (з 1-го жовтня 2008 року) принципу контролю за дiяльнiстю банкiв в ситуацiї, коли банки потребують пом’якшення вимог та спрощення механiзму рефiнансування.

Впроваджуючи такi правила доступу банкiв до кредитiв рефiнансування термiном понад 14 днiв, НБУ по сутi формує пiдстави для вiдмови у кредитування бiльшостi комерцiйним банкам країни, що може призвести до руйнування всiєї банкiвської системи країни. Зокрема на це спрямовано п.2.1 Тимчасового положення про надання Нацiональним банком України кредитiв для пiдтримки лiквiдностi банкiв з формулювання "у разi реальної загрози стабiльностi банкiвської системи". УКБС вимагає вiдмiнити згаданий пункт постанови.