BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

ВАТ "Кредобанк" збiльшує статутний фонд на 1 024 100 000,00 гривень

24.02.2009

23 лютого 2009 року у Львовi вiдбулися позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Кредобанк", на яких ухвалено рiшення щодо збiльшення статутного капiталу банку на 1 024 100 000,00 грн. i оголошено дев’ятнадцяту емiсiю акцiй банку.

На позачергових зборах акцiонери розглядали питання про збiльшення статутного фонду банку на 1 024 100 000,00 гривень, оголосили i затвердили iнформацiю про дев’ятнадцяту емiсiю акцiй банку.

Збiльшення статутного фонду i, вiдповiдно, дев’ятнадцята емiсiя акцiй Кредобанку вiдбудуться з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв у грошовiй формi до капiталу банку для розширення обсягiв банкiвських послуг, а також з метою компенсацiї впливу на капiтал понадпланових резервiв пiд кредитнi операцiї, сформованих за пiдсумками 2008 року. Пiдписка на 102 410 000 000 акцiй дев’ятнадцятого випуску буде здiйснена у два етапи. Перший етап з 2 по 21 квiтня 2009 року включно. Другий - з 22 по 23 квiтня 2009 року включно.

"Це показовий випадок, коли в умовах фiнансової кризи Україна отримує таку велику iнвестицiю - понад одного мiльярда гривень, - дiлиться своїми мiркуваннями пiсля зборiв акцiонерiв голова правлiння Кредобанку Iван Феськiв. - Також це одна з найбiльших iнвестицiй у банкiвський сектор в цiлому i найбiльша за всю 18-рiчну iсторiю Кредобанку. Отже нам довiряють, довiряють нашому менеджменту i Кредобанк розвиватиметься незважаючи на погрiршення макроекономiчної ситуацiї в країнi".

Пiсля завершення докапiталiзацiї, статутний фонд Кредобанку сягне понад 1 млрд. 550 млн. грн., що вiдповiдає 15-у мiсцю у рейтингу за цим показником серед iнших банкiвських установ України.