BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Кiлькiсть користувачiв системи Iнтернет-банкiнг ВАТ "Укрексiмбанк" Фiнансовий портал перевищила 40 тисяч осiб

11.02.2009

Укрэксимбанк Кiлькiсть активних користувачiв системи Iнтернет-банкiнгу ВАТ "Укрексiмбанк" Фiнансовий портал у сiчнi 2009 року перевищила 40 тисяч осiб. Пiдвищення популярностi електронних послуг банку є закономiрним явищем, оскiльки iснує стiйка тенденцiя до збiльшення кiлькостi прихильникiв Iнтернет-банкiнгу серед приватних пiдприємцiв та керiвникiв пiдприємств малого та середнього бiзнесу.

"За останнi кiлька мiсяцiв у ВАТ "Укрексiмбанк" вiдкрили рахунки багато нових клiєнтiв, - коментує Олексiй Бурков, начальник Управлiння каналiв продажу роздрiбного бiзнесу. - також новi клiєнти, як суб’єкти господарювання, так i приватнi особи, бажають одразу пiдключитися до систем електронного банкiнгу, а саме до систем Фiнансовий портал або "Клiєнт-Банк". Це пов’язано з прагненням клiєнтiв оперативно управляти власними рахунками, особливо зважаючи на реалiї сьогодення. Завдяки системi Iнтернет-банкiнгу Фiнансовий портал клiєнти можуть контролювати потiк операцiй на своїх рахунках не тiльки в офiсi, але й пiд час вiдряджень та вiдпусток або просто вдома".

Довiдка: ВАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" (www.eximb.com) - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 100% державним капiталом. Укрексiмбанк належить до групи найбiльших банкiв України, має вiддiлення в усiх областях та великих iндустрiальних мiстах країни. За результатами дослiдження, яке проводилося мiжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor`s та Агентством фiнансових iнiцiатив, Укрексiмбанк двiчi визнавався найбiльш прозорим банком України.