BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Представники АУБ та МВФ обговорили шляхи виходу з економiчної кризи

03.02.2009

Керiвництво Асоцiацiї українських банкiв зустрiлося з керiвниками та фахiвцями представництва Мiжнародного валютного фонду в Українi.

Пiд час зустрiчi постiйний представник МВФ в Українi Балаж Хорват повiдомив, що завершує свою роботу в Українi. Пiдкресливши важливiсть спiвпрацi з АУБ, п.Хорват висловив подяку Асоцiацiї та особисто Президенту АУБ. Представникам Асоцiацiї Балаж Хорват представив свого наступника - Макса Альєра, який вiдтепер працюватиме постiйним представником МВФ в Українi. Як зазначив п.Хорват, Макс Альєр вже 12 рокiв працює в МВФ, має значний досвiд роботи на ринках, що розвиваються, до призначення в Україну вiн працював у Бразилiї.

Пiд час обговорення центральну увагу було придiлено стану економiки та банкiвської системи України, стану валютного ринку. Зокрема обговорено питання обмiнного курсу, капiталiзацiї банкiв, оцiнки кредитiв та формування резервiв з врахуванням реструктуризацiї тощо.

Висловлюючи свою позицiю, представники АУБ наголосили, що законодавство не повинно вiдображати iнтереси лише позичальникiв: має бути балансування мiж iнтересами позичальникiв та банкiв, як iнституцiй, що оперують коштами вкладникiв. Також в АУБ наголосили, що всi банки мають класифiкуватися лише за принципом платоспроможностi чи неплатоспроможностi, а не за тим, великi вони, середнi чи малi.

Представниками АУБ було наголошено на необхiдностi змiни порядку встановлення мiнiмального розмiру регулятивного капiталу для банкiв. АУБ пропонує законодавчо визначити такi вимоги в нацiональнiй валютi. Також вiдзначено, що в умовах кризи єдиною пiдставою щодо вимог збiльшення капiталу може бути лише порушення нормативу адекватностi, а не його абсолютнi розмiри. Тому в АУБ пропонують зняти адмiнiстративнi вимоги щодо збiльшення капiталу для малих i середнiх банкiв.

Вiдбулась дискусiя та обмiн думками. Представники МВФ подякували за конструктивне та професiйне обговорення, висловивши бажання й надалi продовжувати спiвпрацю з АУБ.

З боку АУБ у зустрiчi взяли участь перший Вiце-президент АУБ Володимир Бондар, директор Департаменту з питань нагляду та регулювання банкiвської дiяльностi Iрина Самойлова та директор Iнформацiйно-аналiтичного центру Володимир Кучерук. З боку МВФ, окрiм Балаж Хорвата та Макса Альєра, у зустрiчi брали участь Тордур Олафсон (Yhordur Olafsson) - старший експерт фiнансового сектору, управлiння нагляду за фiнансовим сектором, вiддiл грошових та капiтальних ринкiв (МВФ, Вашингтон), Надя Рендак (Nadia Rendak) - юрисконсульт, юридичне управлiння (МВФ, Вашингтон), Сiджмен Г. де Ранiтц (Sijmen H. de Ranitz) - адвокат, компанiя De Brauw , Голландiя.