BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.07
$ 25.815345
28.980306
  всі валюти

УКБС вiдстояв право банкiв та їх клiєнтiв на збереження банкiвської таємницi

26.01.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" вiдстояла права клiєнтiв банкiв, якi мають депозити в банку на суму, бiльшу нiж 2 млн. грн.. на нерозголошення про них iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю.

Зважаючи на позицiю УКБС по захисту права банкiв та їх клiєнтiв на збереження банкiвської таємницi, НБУ внiс вiдповiднi змiни до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається регулятору, зокрема до форми статистичної звiтностi N 625 "Звiт про концентрацiю ризикiв за пасивними операцiями банку".

Зазначеними змiнами виключенi вимоги щодо повної iдентифiкацiї клiєнтiв банкiв - фiзичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, - якi мають депозити в банку на суму, бiльшу нiж 2 млн. грн. Вiдтепер НБУ не вимагатиме вiд банкiв надання iнформацiї про вказаних осiб, що мiстить прiзвище, iм’я, по батьковi та данi про мiсце проживання вкладника.

Таким чином, банкiвському спiвтовариству та регулятору вдалося знайти компромiсне рiшення для збереження банкiвської таємницi та дотримання iнтересiв вкладникiв.

УКБС неодноразово наголошував на недопустимостi встановлення до комерцiйних банкiв вимог щодо розкриття iнформацiї про клiєнтiв банкiв, яка становить банкiвську таємницю.