BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Банківські картки

На банківській пластиковій картці зазвичай розміщена наступна інформація:

Номер картки складається із 16 цифр: перші шість – код банка емітента (Issuing Bank), наступні 9 – банківський номер карточки (номер карт-рахунку), остання цифра – контрольна.

За функціональними характеристиками банківські картки поділяються на кредитні і дебетові. Кредитна картка дозволяє її власнику отримувати кредит при оплаті товарів або послуг, вартість яких вища, ніж залишок на банківському рахунку, що прив’язаний до карточки (карт-рахунку). Виданий кредит повинен бути погашений на протязі визначеного терміну. Погашення кредиту може відбуватися із страхового депозиту, який вноситься клієнтом при відкритті в банку карткового рахунку, або зарахуванням на рахунок грошей, внесених власником карточки готівкою чи методом безготівкового переводу.

Власник дебетової карточки зможе оплачувати придбання товарів чи послуг, а також отримувати готівку в банкоматах тільки в межах суми, що знаходиться на картковому рахунку. В США переважають кредитні картки, в Західній Європі дебетові картки складають більшу частину всіх платіжних карток.

Зауважте, що поняття «кредитна картка» може вживатися і в більш широкому змісті. Дуже часто під кредитними картками розуміють всі види банківських карток, тобто відбувається підміна поняття «банківська картка» поняттям «кредитна картка». В такому узагальненому значенні поняття кредитна картка можна зустріти в багатьох друкованих і онлайн виданнях.

Як кредитні, так і дебетові картки можуть бути індивідуальними і корпоративними. Індивідуальні карточки (Customer cards) призначені тільки фізичним особам, корпоративні – тільки компаніям (організаціям). Корпоративна картка прив’язана до рахунку компанії і може бути оформлена тільки на працівника компанії. Така картка може бути лімітована компанією і тоді власнику картки встановлюється ліміт використання грошових коштів із рахунку компанії. Якщо ліміт не встановлено, то власник картки може розпоряджатися всією сумою, що знаходиться на рахунку компанії (прив’язаному до даної картки).

У рамках класифікації карток на індивідуальні і корпоративні можна виділити в окремий вид сімейні картки. Вони видаються як індивідуальні тільки фізичним особам, але так само як і корпоративні окремі картки можна оформити на кожного члена сім’ї власника карткового рахунку. При цьому для кредитних карток членів сім’ї зазвичай встановлюється ліміт використання грошей.

Банківські картки можна також поділити за платіжними системами або асоціаціями карток (Card Associations), в рамках яких відбувається обслуговування карток. Найбільш поширеними у світі є картки наступних систем: VISA, EuroCard/MasterCard и American Express (AMEX). Одна картка може підтримувати і обслуговуватися тільки однією платіжною системою.

Треба звернути увагу, що деякі платіжні системи можуть випускати тільки картки визначеного типу. Наприклад, American Express і Diners Club випускають тільки кредитні картки, а інші менш відомі системи (особливо ті, що діють тільки в межах однієї країни) не ризикуючи зв’язуватися з кредитними картками, випускають тільки дебетові картки. Світові лідери VISA і EuroCard/MasterCard випускають і підтримують як кредитні, так і дебетові картки.

Є ще так особливість кредитних карток різних систем як поділ їх на класи. У VISA є два основних класи – це Classic і Gold. MasterCard Standart і Gold, American ExpressMass і Gold. Вибір кредитної картки того чи іншого класу суттєво впливає на величину страхового депозиту, що вноситься на рахунок. В іншому різниця між класами головним чином зводиться до питання престижності. Крім основних класів також можуть випускатися картки класів Platinum, Silver, Basic та ряду інших. У особливий вид карток виділені корпоративні картки. Причому в останній час такі картки почали поділяти на Business картки (картки для компаній малого бізнесу) і безпосередньо Corporate картки.

Всередині кожного із вказаних класів картки можуть ділитися ще на ряд підкласів. Більш детально про такий поділ і про різницю між тим чи іншим класом чи підкласом карток можна прочитати безпосередньо на сайтах компаній, що випускають картки.

Ще один вид карток, що випускаються в рамках платіжних систем – електронні картки. Такі карточки є в багатьох платіжних системах. У VISA, наприклад, це VISA Electron, в MasterCardMaestro. Такі картки є неімбоссовані і призначені тільки для електронного використання. За такими картками можна отримати готівку в банкоматах, а оплачувати товари та послуги ними можна тільки в торгових точках, де є спеціальні електронні термінали. Є електронні картки, які призначені тільки для отримання готівкових грошей в банкоматах, наприклад у системі MasterCard карточка Cirrus.

Розберемося, що значить ATM картки. ATM – це абревіатура з англійської Automatic Teller Machine (інколи їх ще називають Automatic Banking Machine (ABM) або Payment Banking Machine (PBM)), тобто банкомат. Всі банківські картки, за малим винятком, можна назвати ATM картами, оскільки всі вони обслуговуються банкоматами і за ними можна отримати готівкові гроші.

Якщо ви хочете дізнатись, як працюють картки в рамках платіжної системи, читайте статтю «Кредитні картки в off-line і on-line торгівлі»

Додаткова інформація на дану тему: