BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Кредитні картки в off-line і on-line торгівлі

Як працює пластикова картка в рамках платіжної системи, і що значить для торгівця прийом до оплати кредитної картки?

Механізм оплати кредитними картками в реальному магазині (brick-and-mortar store – магазин із цегли і бетону) і в електронному магазині, що розміщений на веб-сторінках, багатьма уявляється як один і той самий процес. Однак, існують хоч і небагато чисельні, але суттєві відмінності, які потребують окремого розгляду механізмів прийому карток у віртуальному і в реальному магазині. Почнемо з «магазину із цегли та бетону».

Для магазина увесь процес прийому оплати кредиткою (від моменту, коли покупець дістає свою кредитну картку, щоб розрахуватися за товар чи послугу до моменту, коли торгова точка отримає на свій банківський рахунок гроші) можна розділити на декілька взаємозв’язаних етапів:

Для магазина весь процесс приема оплаты кредиткой (от момента, когда покупатель достает свою пластиковую карточку, чтобы расплатиться за товар или услугу до момента, когда торговая точка получает на свой банковский счет деньги) можно разложить на несколько взаимосвязанных этапов:

Після того, як торгівцем будуть пройдені всі етапи, банк-еквайєр, використовуючи банківський механізм, зараховує кошти на рахунок торгівця, а з банка-емітента, на основі торгівельних чеків, отримує компенсацію своїх витрат. Розглянемо більш детально всі вказані вище етапи.

При прийомі оплати за кредитною карткою продавець зобов’язаний перевірити, чи відповідає підпис на картці підпису покупця. Якщо на картці є фотографія власника, то по ній можна перевірити приналежність картки покупцю. Перевірити, чи є покупець власником картки, можна також за посвідченням особи покупця.

Для уніфікації документообігу всі торгівці-члени платіжної системи оснащуються банками-еквайєрами стандартизованими торгівельними чеками (так званими сліпамиslips або драфтамиdrafts). Торгівельний чек представляє собою складені разом два бланка для заповнення, між якими знаходиться копіювальних папір. Всі чеки пронумеровані і є документами суворої звітності. При проведенні оплати пластиковою карткою, карточка покупця обробляється на спеціальному обладнанні, що є в розпорядженні торгівельної точки, і необхідні дані з неї заносяться в торговий чек. Покупець ставить свій підпис на першому екземплярі чеку, через копірку підпис копіюється на другому. Своїм підписом покупець підтверджує свою згоду на проведення операції по списанню коштів з його карткового рахунку. Перший екземпляр чеку покупець забирає собі і може використати його у випадку виникнення спірних ситуацій, другий екземпляр залишається у торгівця. Цей екземпляр направляється банку-еквайєру і на його підставі відбувається зарахування грошей на банківський рахунок торгової точки.

Кожна торгова точка, що приймає до оплати картки, оснащена спеціальним апаратним обладнанням. Це обладнання призначене для обробки карточок покупця, зняття з неї інформації, проведення процесу авторизації, оформлення на основі отриманої інформації платіжних документів.

За способом обробки карточок торгові точки можна розділити на торгові точки з механічною обробкою карток і торгові точки з електронною обробкою карток. Перші оснащені спеціальним пристроєм – імпрінтером. Цей пристрій призначений для того, щоб наносити на торгові чеки інформацію, що нанесена рельєфним шрифтом на картці. Імпрінтер методом “прокатування” карточки наносить на чек номер карточки, термін закінчення її дії, ім’я власника картки, також за допомогою імпрінтера на чек наноситься спеціальний номер торгової точки, де здійснювалася оплата карточкою. Необхідно зазначити, що в торгових точках, які використовують в якості обробки карточки імпрінтер, до оплати можуть прийматися тільки ембоссіровані картки.

Для електронної обробки карток торгова точка повинна бути оснащена спеціальним торговим терміналом – POS-терміналом (від англійської Point Of Saleточка продажу). POS-термінал зазвичай оснащений модемом, пристроєм зчитування інформації з магнітної стрічки картки (можуть бути також бути оснащені пристроєм зчитування інформації з смарт-картки), має порти для підключення касового апарату, принтеру, спеціальної клавіатури для набору PIN-коду. При обробці картки з використанням POS-терміналу інформація з карточки зчитується, і торговий чек друкується автоматично на принтері.

Одним із ключових процесів в механізмі проведення розрахунків по кредитній картці є авторизація. Про авторизацію в загальному можна говорити як про процес отримання дозволу від банка-емітента на проведення операції з карткою. Даючи такий дозвіл, банк-емітент бере на себе зобов’язання виконати документально підтвердження вимоги банку, що обслуговує торгівця (банка-еквайєра). Емітент зобов’язує виконати вимоги, що виникли на основі операцій, проведених торгівцем і еквайєром в зв’язку з використанням покупцем картки.

Авторизація відбувається за наступною схемою. Здебільшого запит на авторизацію направляється торгівцем у процесінговий центр (авторизація може також проходити через банк-еквайєр). У запиті на авторизацію вказуються наступні дані:

Процессінговий центр перевіряє дані торгівця – наявність в системі торгівця з вказаним кодом, відповідність операції, що проводиться торгівцем, вимогам системи. Перевірку даних карточки покупця процессінговий центр може проводити самостійно, якщо він уповноважений на це банком емітентом карточки. В іншому випадку дані картки для авторизації передаються безпосередньо банку емітенту.

Якщо авторизація пройшла успішно, то процессінговий центр повідомляє про це торгівця разом із спеціальним кодом – номером авторизації. Цей номер також наноситься на торговий чек і слугує додатковим засобом забезпечення безпеки для операцій з картками. Торгові точки, що приймають до оплати картки з використанням імпрінтера, авторизацію проводять по телефону. POS-термінал дозволяє значно пришвидшити процес авторизації, який відбувається автоматично в онлайновому режимі.

Механізм по прийому кредитних карток в Інтернеті багато в чому схожий на механізм, що використовується в “оффлайновій” торгівлі. Однак фізична відсутність кредитної картки при оплаті, неможливість особистої присутності покупця на момент оплати вносить в механізм роботи з карткою в Інтернеті ряд суттєвих особливостей.

Процес здійснення покупки і оплати покупки кредитною карткою відбувається наступним чином. Покупець по каналам Інтернет потрапляє на веб-сайт електронного магазину (торгівця). Там він зазвичай отримує можливість познайомитися з описанням запропонованих товарів чи послуг і з умовами їх оплати і доставки (або їх надання, якщо мова йде про послуги). Також покупець має можливість сформувати корзину товарів (корзину покупок).

Дальше, якщо покупець вибирає форму оплати – кредитною карткою, то відбувається наступна взаємодія в рамках платіжної системи. Із сервера Інтернет-магазину покупець перенаправляється на сервер платіжної системи, як правило це спеціальний авторизаційний сервер, призначений для прийому і перевірки (авторизації) даних про товар (послугу) і даних кредитної карточки покупця. Перенаправляючи покупця на авторизаційний сервер, Інтернет-магазин також повідомляє серверу ідентифікаційний код торгівця, номер замовлення і його суму. Вже на сервері покупець вводить дані своєї карточки – номер карточки, термін закінчення дії карточки та ім’я власника карточки. Таким чином, магазин не має доступу до інформації про карточку покупця.

Авторизаційний сервер виробляє попередню обробку отриманих даних і передає їх в банк-еквайєр. Банк по коду торгівця проводить ідентифікацію магазина і перевіряє відповідність операції, що ним проводиться, встановленим правилам. Якщо банк не може ідентифікувати магазин або магазин не має права на операцію, що ним проводиться, банк повідомляє на сервер про заборону на проведення авторизації в рамках платіжної системи. Авторизаційний сервер передає заборону магазину (з описанням причин), а також повідомляє покупцю про неможливість проведення розрахункової операції з описанням причин.

У випадку дозволу авторизації банк-еквайєр передає запит на авторизацію в процессінговий центр або безпосередньо банку-емітенту карточки (залежить від умов платіжної системи).

При отриманні відмови в авторизації від процессінгового центру (банку-емітента) банк-еквайєр повідомляє про це авторизаційний сервер. Авторизаційний сервер передає відмову магазину з номером замовлення, а покупцю – відмову з описанням причини. Причиною відмови в авторизації може бути, наприклад, використання покупцем карточки, дія якої призупинена, або оплата покупки, сума якої перевищує встановлений ліміт використання коштів на карт-рахунку, а також по ряду інших обставин.

У випадку позитивного результату авторизації, банку-еквайєру відправляється підтвердження авторизації, а в рамках платіжної системи відбувається зарахування грошей на рахунок банка-еквайєра і списання суми із рахунку покупця. Банк-еквайєр передає авторизаційному серверу позитивний результат авторизації, а сервер в свою чергу, повертає магазину позитивний результат авторизації з номером замовлення і покупцю підтвердження про здійснення ним оплати замовлення разом з номером замовлення. В подальшому, згідно умов договору між банком-еквайєром і магазином, здійснюється зарахування коштів на торговий рахунок магазина.

У процесі прийому карточок до оплати в Інтернеті можуть застосовуватися (і найчастіше всього застосовуються) додаткові способи перевірки карточки на її приналежність покупцю. В цих цілях від покупця може знадобитися надати додаткові дані про себе. Наприклад, може застосовуватися процес перевірки адреси власника карточки (Address Verification). Тоді від покупця вимагають вказати свою адресу, яка звіряється з адресою власника карточки (ці дані знаходяться у банка-емітента). Все це робиться для попередження махінацій з карточками.

Додаткова інформація на дану тему: