BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Карткова платіжна система

Щоб покупець зміг розплатитися з торговцем за придбані у нього товари або послуги за допомогою кредитної картки, повинна існувати платіжна система, в рамках якої здійснюватиметься така операція. Таку систему в загальному вигляді можна представити як сукупність суб'єктів, які уклали угоду про те, що вони готові здійснювати взаєморозрахунки між собою на безготівковій основі, використовуючи певні механізми і дотримуючи встановлені правила.

Отже, в платіжну систему, що використовує пластикову картку як засіб оплати, входять наступні групи суб'єктів:

Емітент кредитної картки - це та організація, яка випускає пластикову картку, тобто надає її в користування своїм клієнтам. В ролі емітентів можуть виступати банки, фінансові організації, крупні мережі магазинів і ряд інших організацій. Переважна більшість кредитних карток випускаються банками, тому буде доцільно в загальному випадку говорити про банківські картки.

Банк, що випускає кредитну картку, називається банком-емітентом (Issuing Bank). Банк-емітент є гарантом виконання всіх платіжних зобов'язань, що виникають в процесі використання випущених ним карток. Картка впродовж всього терміну дії залишається власністю банку, а клієнт банку отримує картку тільки в користування і є тільки утримувачем картки.

Перед наданням клієнтові пластикової картки банк проводить перевірку фінансового положення і кредитоспроможності клієнта. В принципі процедура отримання картки зводиться до процедури відкриття рахунку. Тому дуже часто отримати картку в банці, де клієнтом вже відкритий рахунок, можна на пільгових умовах, а іноді і безкоштовно. Банківський рахунок, на якому проводяться всі операції по картці називається карт-рахунком. Якщо рахунок в банку відкритий, то картка, що випускається, може бути прив'язана до нього, а можливо необхідне і відкриття окремого карт-рахунку, на якому обліковуватимуться всі операції з карткою. У випадку якщо у замовника картки рахунку в банку-емітенті немає, обов'язково потрібне відкриття карт-рахунку.

При видачі пластикової картки клієнтові здійснюється її персоналізація - на картку наноситься ідентифікаційна інформація (ім'я власника, номер картки, термін дії картки і ін.) на магнітну стрічку заноситься закодована ідентифікаційна інформація.

В рамках платіжної системи банк-емітент зобов'язується оплачувати рахунки торгової точки (торговця) по оплаті товарів і послуг, куплених клієнтом банку з використанням виданої йому даним банком картки. У свою чергу банк-емітент списує відповідну суму з карт-рахунку власника картки.

Банк-емітент може також періодично надсилати власникові картки виписку з карт-рахунку з вказівкою всіх операцій, проведених за звітний період, а також сум і термінів погашення заборгованості перед банком (якщо така є).

Власник банківської картки може використовувати її як платіжний інструмент і здійснювати безготівкову оплату товарів і послуг, які пропонуються торговцями-учасниками платіжної системи (торговими крапками). Також власник картки може отримати наявні в АТМ мережі (мережі банкоматів), що працює з картками (що підтримує стандарти) тієї системи, в рамках якої випущена конкретна картка. Докладніше про види карток і про їх можливості читайте в розділі "Види пластикових карток".

Провайдерами Мерчант акаунтів в першу чергу є, звичайно, банки. В рамках платіжної системи банки, в яких відкриває торговий рахунок продавець, і які займаються обслуговуванням торгової крапки, називають банками-еквайєрами (Acquiring Bank). На банки-еквайєри покладається виконання всього спектру послуг із забезпечення прийому карток до оплати торговими крапками.

Серед цих послуг можна відзначити, вже згадані послуги, за наданням апаратних засобів і програмних продуктів по прийому кредиток, обробку запитів торговців на авторизацію карток, проведення взаєморозрахунків з банком емітентом картки, зарахування засобів на торговий рахунок продавця. Також це такі послуги, як розповсюдження між своїми клієнтами списків карток, по яких операції призупинені або припинені (розсилка стоп-листів). Це і робота з документами: отримання, сортування і розсилка документів в електронній і паперовій формі.

Треба відзначити, що один банк може бути одночасно і еквайєром і емітентом. А в цілому, в рамках платіжної системи може існувати один або декілька розрахункових банків, в якому(их) банки-члени системи відкривають кореспондентські рахунки. Така схема служить для прискорення проведення взаєморозрахунків між еквайєрами і емітентами.

Банки дуже ретельно і прискіпливо перевіряють претендентів на отримання Мерчант акаунта. Перш за все, вивчається кредитна історія торговця. Адже банк бере на себе ряд ризиків пов'язаних з наданням Мерчант акаунтів. Це, наприклад, ризики пов'язані з не наданням або не повним наданням торговцем товарів і послуг, якщо вони вже сплачені з кредитної картки покупця. Ризик того, що покупець розплатиться краденою кредитною карткою і ін. Тому банк повинен бути упевнений в надійності торговця і в тому, що у разі виниклих проблем, торговець зможе розрахуватися з банком.

У зв'язку з вказаними ризиками банки встановлюють досить жорсткі умови для охочих мати Мерчант акаунт і отримати його не так вже просто. А для невеликих компаній і особливо компаній, що займаються продажами в Інтернет, отримання Мерчант акаунта в банку стає серйозною проблемою. Банки дуже обережно відносяться до продаж, що здійснюються без фізичної присутності кредитних карток (до таких видів продажів окрім торгівлі в Інтернет відносяться продажі по телефону і поштою - Mail Order and Telephone Order, MO/TO). І часто банки відмовляють невеликим, недавно створеним компаніям у відкритті Мерчант акаунтів для прийому оплати за кредитними картками через інтернет і MO/TO.

Існує ще одна проблема. Безумовними лідерами в наданні послуг Мерчант акаунтів для Інтернет (також як і лідерами в Інтернет торгівлі) є банки і компанії США і країн Західної Європи. І в банках цих країн часто не хочуть зв'язуватися з іноземними компаніями.

Який же існує вихід? Адже більшість компаній охочих (і вже торгуючих) в мережі є середніми і дрібними компаніями, а використовувати можливості всесвітньої павутини і продавати по каналах Інтернет товари і послуги по всьому світу хочуть і компанії, зареєстровані за межами країн-лідерів мережевої торгівлі.

Як відомо, попит народжує пропозицію. І в мережі можна знайти сотні сайтів, на яких готові запропонувати віртуальним торговцям послуги з організації Мерчант акаунтів. Ці сайти належать ще одному типу провайдерів Мерчант акаунтів, відмінному від банків. Найчастіше в інформаційних джерелах з тематики пов'язаною з Мерчант акаунтами можна зустріти наступну узагальнену назву таких компаній - Independent Service (Sales) Organizations (ISOs) - незалежні сервісні (торгові) організації. Також зустрічається і така назва: Merchant Credit Card Brokers - брокери по наданню Мерчант акаунтів для прийому кредитних карток.

Посередники в наданні Мерчант акаунтів за вищу вартість послуг і ряд обмежень, що накладаються на торговця, готові вирішити проблеми пов'язані з торгівлею в Інтернет, з "нерезидентним" походженням компаній, з продажем, так званих, товарів і послуг підвищеного ризику (high-risk) та інші.

По механізму роботи посередників Мерчант акаунтів можна розділити на два види. Перший вид - це посередники, які укладають угоди з поряд банків і є представниками цих банків за поданням послуг Мерчант акаунтів. Такий посередник зводить торговця з таким банком, який готовий мати справу з невеликими компаніями (з різною кредитною історією) і "нормально" відноситься до торгівлі в Інтернет. Для банку посередник виступає як агент по пошуку клієнтів (Finder).

Отримавши певний відсоток за свою діяльність, посередник "йде із сцени" і торговець далі працює безпосередньо з банком. Частина плати за послуги посередника перекладається на торговця як вища плата за апаратні засоби і програмні продукти по прийому кредитних карток на сайті торговця. Також в цих цілях може стягуватися спеціальна плата - application fee (щось подібне до, плати за укладення договору) або які-небудь інші відрахування.

При роботі з другим типом посередників від торговця не потрібно відкривати свій Мерчант акаунт. Посередник проводить всі операції по оплаті карткою через той, що є у нього (відкритий на його ім'я) Мерчант акаунт. Перш за все, треба відзначити, що така схема використовується тільки в Інтернет торгівлі. І саме даний вид посередників може запропонувати послуги для неамериканських компаній і готовий працювати з торговцями, що займаються продажем товарів і послуг підвищеного ризику (adult, casino і т. д.). Але при цьому посилюються вимоги, формуються ризикові фонди, затримується переказ грошей.

У загальних рисах процедура оплати товарів в Інтернет через посередника відбувається так:

При цьому торговець НЕ МАЄ доступу до даних карток клієнта!

Бездоганним лідером на сьогоднішній день за поданням даної послуги є американська компанія 2CheckOut - не дивлячись на те що реєстрація в їх системі коштує $49, ви швидко окупите цю суму завдяки відмінним умовам, сервісам і оперативній службі підтримки. Крім того, це одна з небагатьох компаній яка може перераховувати зароблені вами гроші прямо на ваш банківський рахунок - вам не доведеться по 1,5-2 місяці чекати, щоб отримати готівну за чеками, переказ грошей на Україну займає максимум 5 банківських днів.

Основні тарифи на послуги такі: вартість транзакції = $0.45 5,5% від суми транзакції, тобто від суми $10 ви втрачаєте 10% а від суми $100 ви втрачаєте менше 6% - чим більше сума - тим менше ваші втрати.

Торгова точка (торговець) - це торгова або сервісна компанія, яка приєдналася до платіжної системи з метою надати можливість своїм клієнтам здійснювати оплату кредитною карткою. Як вже згадувалося для того, щоб дістати можливість приймати оплату кредитками, торговець повинен або відкрити в банку Мерчант акаунт, або скористатися послугами посередника без відкриття свого Мерчант акаунта.

Отримавши свій Мерчант акаунт, торговець отримує право приймати до оплати за свої товари і послуги кредитні картки даної системи. Торговець може пред'являти банку-еквайєру документально підтверджені вимоги зарахувати на свій торговий рахунок засоби за продані за кредитними картками товари. На торговця розповсюджується зобов'язання в обумовлених угодою випадках проводити авторизацію карток (через банк-еквайєр або через процесинговий центр) і зобов'язання зберігати в таємниці інформацію про кредитні картки клієнтів. Решта прав і обов'язків торговця чітко обумовлюється в договорі на відкриття Мерчант акаунта.

У крупних платіжних системах банки-еквайєри часто укладають угоди і передають виконання більшості технічних функцій спеціально створеним банками або банківськими об'єднаннями сервісним організаціям - процесинговим центрам

На процесинговий центр покладається виконання цілодобової авторизації платежів за картками. Також на нього може бути покладена функція по підготовці підсумкових даних для проведення взаєморозрахунків між банками, членами платіжної системи, а також функція складання і розсилки стоп-листів для торговців торговцям.

Для виконання вказаних функцій процесинговий центр веде свою базу даних про власників карток і про членів платіжної системи. У крупних платіжних системах може бути створене декілька процесингових центрів, зазвичай за регіональним принципом.

Питання, пов'язані з механізмом взаємодії цих суб'єктів розглядаються в статті «Кредитні картки в off-line і on-line торгівлі»

Додаткова інформація на дану тему: