BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Угода про використання

Ця Угода розроблено з метою врегулювання відносин між Адміністрацією порталу BANK-UA.com і фізичною особою, що здійснює пошук і поширення інформації на даному ресурсі.

На порталі BANK-UA.com поважається і захищається авторське право і пов'язані з ним особисті майнові і немайнові права. Використання творів без згоди автора допускається лише у встановлених законом випадках.

Користувач, який розмістив інформацію на порталі BANK-UA.com, самостійно представляє і захищає свої інтереси, що виникають у зв'язку з розміщенням зазначеної інформації, у відносинах з третіми особами.

1. Сторони угоди

Адміністрація порталу BANK-UA.com, розташованого на домені BANK-UA.com, надалі Адміністрація, і фізична особа, яка розміщує інформацію на даному ресурсі, надалі Користувач, уклали дану Угода про використання, надалі Угода, про наступне.

2. Предмет угоди

Адміністрація надає Користувачеві право на розміщення на порталі BANK-UA.com такої інформації:

- текстової інформації;
- аудіоматеріалів в форматі, встановленому Адміністрацією;
- відеоматеріалів у форматі, встановленому Адміністрацією;
- фотоматеріалів у форматі, встановленому Адміністрацією;
- посилань на матеріали, розміщені на цьому інформаційному ресурсі, або на інших інформаційних ресурсах.

3. Права та обов'язки сторін

Користувач має право:

- вільно здійснювати пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації на порталі BANK-UA.com будь-яким законним способом;
- коментувати надану іншими Користувачами інформацію;
- змінювати рейтинги інформації інших Користувачів і здійснювати інші дії з дотриманням встановлених Адміністрацією Правил.

Адміністрація має право:

- на свій розсуд створювати, змінювати, скасовувати Правила користування порталом BANK-UA.com;
- на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем; видалити інформацію, розміщену Користувачем, обліковий запис Користувача;
- відмовити в реєстрації облікового запису Користувачеві, обліковий запис якого раніше був видалений за порушення умов Угоди;
- відмовити в публікації матеріалів, що порушують чинне законодавство України та з інших причин, не пояснюючи причини відмови.

Користувач зобов'язується:

- забезпечити достовірність наданої інформації;
- при розповсюдженні інформації, творцем якої Користувач не є, забезпечити включення до її складу достовірних відомостей про власника цієї інформації або про інше особі, що поширює інформацію, у формі та обсязі, які достатні для ідентифікації такої особи;
- не поширювати інформацію, яка спрямована на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті і ворожнечі, а також іншої інформації, за розповсюдження якої передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність;
- не порушувати працездатність сайту шляхом розміщення інформації, яка містить віруси, створення додаткового навантаження на сервер, застосуванням програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу та іншими способами.

4. Інші умови

Користувач підтверджує і погоджується з тим, що розміщена ним інформація може бути використана пошуковими або іншими автоматизованими сервісами та іншими способами. Адміністрація не несе відповідальність за розбіжність бажань Користувача і реально отриманих послуг.

У разі виникнення форс-мажорній ситуації (бойові дії, надзвичайний стан, стихійне лихо тощо) Адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу інформаційного ресурсу.

5. Відповідальність сторін

У випадку, якщо Користувачем була розміщена інформація, поширення якої обмежується або забороняється чинним законодавством України, порушує авторське чи інше право, що захищається законом, всю повноту відповідальності за її розміщення несе Користувач.

Час та умови дії Угоди

Ця угода набуває чинності з моменту реєстрації Користувачем на порталі BANK-UA.com і поширюється на невизначений термін.

Адміністрація має право на односторонню зміну положень Угоди, Користувач може бути повідомлений про зміни за допомогою технічних засобів ресурсу.

Захист персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до закону «Про захист персональних даних».

Мета обробки персональних даних: використання їх в рекламно-інформаційних та в будь-яких інших комерційних цілях.

Ви дозволяєте адміністрації сайту bank-ua.com збирати і обробляти Ваші персональні дані. З правами, що виникають у зв'язку з обробкою Ваших персональних даних, цілями обробки та використання Ваших персональних даних ознайомлені.

На цій сторінці знаходиться діюча редакція Угоди.
Постійна адреса сторінки: http://bank-ua.com/agreement/